Odešel velký divadelník

 

 A SVŮJ ŠIRÁK ODHODIL V DÁL

Divadelní soubor Řevnice opustil jeho doyen, také dlouholetý principál, 

nadšený herec, ale i technik, osvětlovač, stavitel, pomocník... 

ing. Josef Beneš.

Člověk, který divadelní spolek vytvářel, tmelil, bavil, dokázal poradit a se svou dokonalou pamětí mu vedl i podrobnou kroniku. 

Bylo nám ctí projít kus života s Vámi. Díky.

Pro nás jste se šel jen odlíčit...

Vaši divadelníci