Poděkování

Vážení divadelníci!

Gratuluji a děkuji všem, kteří se jakoukoli měrou (každá pomocná ruka je de facto poklad) podíleli na letošní - pro DSŘ výročně výraznější - divadelní sezóně, která se z pohledu našeho souboru povedla, což diváctvo také ocenilo.

Dvojnásobný dík patří těm, kteří se zhostili nejen hereckých postů, ale i samotné přípravy a realizace všech představení či akcí pořádaných v LD či kině, a to pod hlavičkou souboru.

Ještě jednou díky, přeji hodně nových sil a hezký podzim.

Má-li někdo případné výtky, připomínky, nápady, prosby... napište:)
Michaela Š.