Valná hromada

Vážení divadelníci - dámy a pánové,

tímto vás zvu na pravidelnou VALNOU HROMADU DSŘ ,  která se uskuteční

 v  pátek 15.3. 2013  v 19.00 hodin v Divadelním klubu –  Zámečku Řevnice.

NÁSTIN PROGRAMU:

Hospodaření za rok 2012

Hodnocení loňské sezóny (+ co se udělalo, koupilo, zvládlo etc.)

Nové závazné body vnitřního chodu DSŘ

Program DSŘ na rok 2013 (LD i  Kino)

Oslavy „90ka" (opravy a obnova objektu LD…, nové instalace etc., web, prezentace DSŘ)

Členská základna - stav (členské příspěvky, poplatky etc.)

Přijetí nových členů

Brigáda (rozsah a termíny)

Různé - diskuse, nápady, osobní postřehy apod.

 

Občerstvení bude zajištěno 

 

Děkuji za výbor DSŘ, a přeji všem hezké dny

Michaela Š.

principálka