Výročka 2018

Výroční členská schůze DSŘ se uskuteční v pátek 16. listopadu 2018 v 19.00 hodin v prostorách Divadelního klubu v Zámečku Řevnice.

Akce proběhne v klidné atmosféře a s pohoštěním…

 

Za výbor srdečně zve

Michaela Šmerglová, principálka