Výroční schůze a brigáda + podzimní opékání vuřtů

Milí divadelníci, dovolte, abych vás tímto za výbor DSŘ, co nejsrdečněji pozvala na:

 

A)   Výroční schůzi  – která se uskuteční 27.října 2017 v 19.00 hodin ve sklepních prostorách Zámečku - Řevnice

 

B)    Na brigádu + podzimní opékání vuřtů a posezení (postání) v Lesním divadle – úklid areálu a lavic, a to v sobotu 7. října 2017 v 10.00 hodin.

 

Krásné dny 

Michaela Š.